Depakine 400 mg powder and solvent for solution for injection

国家: 保加利亚

语言: 保加利亚文

来源: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

现在购买

下载 资料单张 (PIL)
03-06-2024
下载 产品特点 (SPC)
03-06-2024

有效成分:

Валпроева киселина

可用日期:

Санофи-Авентис България ЕООД

ATC代码:

N03AG1

INN(国际名称):

Valproic acid

剂量:

400 mg powder and solvent for solution for injection

產品總結:

Depakine, 400 mg powder and solvent for solution for injection - 4 ml

授权日期:

2015-10-06