Bisolen  10 mg film - coated tablets

国家: 保加利亚

语言: 保加利亚文

来源: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

现在购买

下载 资料单张 (PIL)
01-09-2023
下载 产品特点 (SPC)
08-04-2024

有效成分:

Бисопролол

可用日期:

Екофарм Груп АД

ATC代码:

C07AB7

INN(国际名称):

Bisoprolol

剂量:

10 mg film - coated tablets

產品總結:

Bisolen, 10 mg film - coated tablets x 30

授权日期:

2014-08-20