х6,x10,x12,x15,х18,x20,x30,x50,х60,x90,x100; Деслоратадин Алвоген 2,5 mg таблетки, диспергиращи се в устата

保加利亚 - 保加利亚文 - Изпълнителна агенция по лекарствата

现在购买

可用日期:
Alvogen IPCo S.ar.l
產品總結:
Desloratadine Alvogen, 2,5 mg orodispersible tablets x5,
授权号:
20120262
授权日期:
2012-07-20

搜索与此产品相关的警报

分享此信息