Ременс капки перорални, разтвор x 20 ml x 50 ml

国家: 保加利亚

语言: 保加利亚文

来源: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

现在购买

可用日期:

Richard Bittner AG

產品總結:

REMENS, oral drops, solution x 20 ml x 50 ml

授权日期:

2014-02-04