Zofenil plus Filmtabletten

Thụy Sĩ - Tiếng Đức - Swissmedic (Swiss Agency for Therapeutic Products)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
hydrochlorothiazidum
Sẵn có từ:
A. Menarini AG
Mã ATC:
C09BA15
INN (Tên quốc tế):
hydrochlorothiazidum
Dạng dược phẩm:
Filmtabletten
Thành phần:
zofenoprilum calcicum, hydrochlorothiazidum 12.5 mg, excipiens pro compresso Dunst.
Lớp học:
B
Nhóm trị liệu:
Synthetika
Khu trị liệu:
Antihypertensivum
Số ủy quyền:
56716
Ngày ủy quyền:
2004-12-14

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này