ZEPEXENE 5 mg caps.

Ai Cập - Tiếng Anh - EDA (Egyptian Drug Authority)

Buy It Now

Sẵn có từ:
HI-PHARM
Liều dùng:
5 mg
Dạng dược phẩm:
capsule
Các đơn vị trong gói:
10 capsules
Sản xuất bởi:
HI-PHARM
Số ủy quyền:
20476
Ngày ủy quyền:
1999-06-22

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này