Zegomib 3,5 mg powder for solution for injection

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)

16-03-2020

Thành phần hoạt chất:
Бортезомиб
Sẵn có từ:
EGIS Pharmaceuticals PLC
Mã ATC:
L01XX32
INN (Tên quốc tế):
Bortezomib
Liều dùng:
3,5 mg powder for solution for injection
Tóm tắt sản phẩm:
Zegomib, 3,5 mg powder for solution for injection
Số ủy quyền:
20150290
Ngày ủy quyền:
2015-08-31

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này