ZANIDIP 20 mg TABLETAS RECUBIERTAS

Venezuela - Tiếng Tây Ban Nha - Instituto Nacional de Higiene

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
LERCANIDIPINA CLORHIDRATO
Sẵn có từ:
RECORDATI, S.P.A.
INN (Tên quốc tế):
LERCANIDIPINA HYDROCHLORIDE
Liều dùng:
20 mg ( A6)
Dạng dược phẩm:
TABLETA RECUBIERTA
Sản xuất bởi:
RECORDATI, S.P.A.
Tình trạng ủy quyền:
VIGENTE
Số ủy quyền:
E.F.35.383
Ngày ủy quyền:
2006-07-19

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này