YVES SAINT LAURENT Touche Eclat - Radiant Touch 2 Cairan Kental

Quốc gia: Indonesia

Ngôn ngữ: Tiếng Indonesia

Nguồn: Badan Pengawas Obat dan Makanan RI - Indonesian Food and Drug Supervisory Agency

Sẵn có từ:

L`OREAL INDONESIA, PT - Kota Adm Jakarta Selatan, Dki Jakarta

Dạng dược phẩm:

Cairan Kental

Các đơn vị trong gói:

Dos-Tabung 2.5 ml, Dos-Tabung (tester) 2.5 ml

Sản xuất bởi:

Sicos, - Cedex, France

Ngày ủy quyền:

2019-04-23

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này