YVES SAINT LAURENT Rouge Pur Couture 49 Padat Lipstik

Indonesia - Tiếng Indonesia - Badan Pengawas Obat dan Makanan RI - Indonesian Food and Drug Supervisory Agency

Sẵn có từ:
L`OREAL INDONESIA, PT - Kota Adm Jakarta Selatan, Dki Jakarta
Dạng dược phẩm:
Padat Lipstik
Các đơn vị trong gói:
Tabung 3.8 g, Tabung (Tester) 3.8 g
Sản xuất bởi:
Beaute Recherche & Industries (BRI), - Lassigny, France
Số ủy quyền:
NC14201300404
Ngày ủy quyền:
2020-09-28

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này