Xyzal 5 mg/ml oral drops, solution

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
25-05-2021
Thành phần hoạt chất:
Левоцетиризин
Sẵn có từ:
UCB Pharma GmbH
Mã ATC:
R06AE9
INN (Tên quốc tế):
Levocetirizine
Liều dùng:
5 mg/ml oral drops, solution
Tóm tắt sản phẩm:
Xyzal, 5mg/ml oral drops, solution - 20 ml
Số ủy quyền:
20060437
Ngày ủy quyền:
2015-07-09

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này