Xylopharm 0,1% nasal drops, solution

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
31-05-2021
Thành phần hoạt chất:
Ксилометазолин
Sẵn có từ:
Унифарм - АД
Mã ATC:
R01AA7
INN (Tên quốc tế):
Xylometazoline
Liều dùng:
0,1% nasal drops, solution
Tóm tắt sản phẩm:
Xylopharm 0,1%, nasal drops, solution 0.1% - 10ml;
Số ủy quyền:
20020086
Ngày ủy quyền:
2015-04-14

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này