Xyla-Ject

Ai Cập - Tiếng Anh - EDA (Egyptian Drug Authority)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Xylazine Hydrochloride 23.3mg( eq. to 20mg xylazine base) /ml
Sẵn có từ:
ADWIA, A.R.E.
Dạng dược phẩm:
Injectable Solution
Sản xuất bởi:
ADWIA, A.R.E.
Số ủy quyền:
1373/2009

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này