VUTSEL 10MG/TAB F.C.TAB

Hy Lạp - Tiếng Hy Lạp - Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Sẵn có từ:
RAFARM A.E.B.E.
Liều dùng:
10MG/TAB
Dạng dược phẩm:
ΕΠΙΚΑΛΥΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ
Số ủy quyền:
2073502

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này