VOLTAREN 75 mg/3 ml SOLUCION INYECTABLE

Venezuela - Tiếng Tây Ban Nha - Instituto Nacional de Higiene

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
DICLOFENAC SODICO
Sẵn có từ:
NOVARTIS PHARMA A.G., SUIZA
INN (Tên quốc tế):
DICLOFENAC SODIUM
Liều dùng:
75 mg/3 ml (A5)
Dạng dược phẩm:
SOLUCION INYECTABLE
Sản xuất bởi:
NOVARTIS PHARMA A.G., SUIZA
Tình trạng ủy quyền:
VIGENTE
Số ủy quyền:
E.F.19.715
Ngày ủy quyền:
1977-09-30

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này