Voltaren 25 mg gastro - resistant tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
28-02-2022
Thành phần hoạt chất:
Диклофенак натрий
Sẵn có từ:
Novartis Pharma GmbH
Mã ATC:
M01AB5
INN (Tên quốc tế):
Diclofenac sodium
Liều dùng:
25 mg gastro - resistant tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Voltaren, 25 mg gastro-resistant tablets x 30
Số ủy quyền:
20020736
Ngày ủy quyền:
2014-12-16

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này