VOLOSTAT-F 0.1%+0.25%+1% CREAM

Hy Lạp - Tiếng Hy Lạp - Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Sẵn có từ:
SQUIBB A.E.B.E.
Liều dùng:
0.1%+0.25%+1%
Dạng dược phẩm:
ΚΡΕΜΑ
Khu trị liệu:
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
Số ủy quyền:
1316301

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này