Vivimalt N

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Acetylsalicylsäure (Ph.Eur.), Coffein
Sẵn có từ:
Dr.Gerhard Mann Chem.-pharm.Fabrik GmbH
INN (Tên quốc tế):
Acetylsalicylic acid (Ph.Eur.), Caffeine
Dạng dược phẩm:
Tablette
Thành phần:
Acetylsalicylsäure (Ph.Eur.) 400.mg; Coffein 50.mg
Số ủy quyền:
4c51a970b96da42c58c69255665789f0

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này