Vivigin Melissengeist

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Kamillenblüten, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser (%-Angaben), Gewürznelken, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser (%-Angaben), Angelikawurzel, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser (%-Angaben), Krauseminzblätter, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser (%-Angaben), Pfefferminzblätter, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser (%-Angaben), Muskatsamen, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser (%-Angaben), Zimtrinde, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser (%-Angaben), Melissenblätter, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser
Sẵn có từ:
Dr.Gerhard Mann Chem.-pharm.Fabrik GmbH
INN (Tên quốc tế):
Kamillenblüten, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser (%-Angaben), Gewürznelken, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser (%-Angaben)
Dạng dược phẩm:
Flüssigkeit
Thành phần:
Kamillenblüten, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser (%-Angaben) 0.0X X X; Gewürznelken, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser (%-Angaben) 0.0X X X; Angelikawurzel, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser (%-Angaben) 0.0X X X; Krauseminzblätter, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser (%-Angaben) 0.0X X X; Pfefferminzblätter, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser (%-Angaben) 0.0X X X; Muskatsamen, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser (%-Angaben) 0.0X X X; Zimtrinde, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser (%-Angaben) 0.0X X X; Melissenblätter, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser (%-Angaben) 0.0X X X; Meisterwurzwurzelstock, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser (%-Angaben) 0.0X X X; Weihrauch, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser (%-Angaben) 0.0X X X
Số ủy quyền:
3ca7120d4981b9cb76d0608f35c36ba5

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này