Vivicet Kapsel

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Schweres Magnesiumoxid, all-rac-alpha-Tocopherolacetat (Ph.Eur.)
Sẵn có từ:
Dr. Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik Gesellschaft mit beschränkter Haftung
INN (Tên quốc tế):
Heavy magnesium oxide, all-rac-alpha-tocopherol acetate (Ph.Eur.)
Dạng dược phẩm:
Kapsel
Thành phần:
Schweres Magnesiumoxid 250.mg; all-rac-alpha-Tocopherolacetat (Ph.Eur.) 500.mg
Tình trạng ủy quyền:
gültig
Số ủy quyền:
6216.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này