Vitobasan N

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Thiaminchloridhydrochlorid, Pyridoxinhydrochlorid
Sẵn có từ:
BC Biochemie Pharma GmbH [HIST]
INN (Tên quốc tế):
Thiamine chloride hydrochloride, pyridoxine hydrochloride
Dạng dược phẩm:
Dragees
Thành phần:
Thiaminchloridhydrochlorid 100.mg; Pyridoxinhydrochlorid 200.mg
Số ủy quyền:
0075c3c924514eed47b23c662f4de172

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này