Vitamin E LA Kapsel

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
RRR-alpha-Tocopherol
Sẵn có từ:
Linden-Apotheke Jürgen Plessmann
INN (Tên quốc tế):
RRR-alpha-Tocopherol
Dạng dược phẩm:
Kapsel
Thành phần:
RRR-alpha-Tocopherol 270.mg
Tình trạng ủy quyền:
gültig
Số ủy quyền:
6988.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này