Vitamin E 500

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
all-rac-alpha-Tocopherol
Sẵn có từ:
Pharma Dynamics GmbH
INN (Tên quốc tế):
all-rac-alpha-Tocopherol
Dạng dược phẩm:
Tablette
Thành phần:
all-rac-alpha-Tocopherol 500.mg
Số ủy quyền:
fc0d1f038bc2e8ccb9cdb1038414b894

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này