Vitamin E 300 Brausetablette

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
all-rac-alpha-Tocopherolacetat (Ph.Eur.)
Sẵn có từ:
Bayer Vital GmbH
INN (Tên quốc tế):
all-rac-alpha tocopherol acetate (Ph. Eur.)
Dạng dược phẩm:
Brausetablette
Thành phần:
all-rac-alpha-Tocopherolacetat (Ph.Eur.) 300.mg
Tình trạng ủy quyền:
gültig
Số ủy quyền:
38552.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này