Vitamin E 100mg

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
all-rac-alpha-Tocopherolacetat (Ph.Eur.)
Sẵn có từ:
Weimer Pharma GmbH
INN (Tên quốc tế):
all-rac-alpha tocopherol acetate (Ph. Eur.)
Dạng dược phẩm:
Injektionslösung
Thành phần:
all-rac-alpha-Tocopherolacetat (Ph.Eur.) 100.mg
Số ủy quyền:
9398a572b30f09eeaaab2075b6220516

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này