Vitamin-D3 aquosum

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Colecalciferol 40.Mio I.E.
Sẵn có từ:
Albrecht GmbH
Dạng dược phẩm:
Suspension

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này