Vitamin C Sopharma 100 mg/ml solution for injection

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Аскорбинова киселина
Sẵn có từ:
Софарма АД
Mã ATC:
A11GA1
INN (Tên quốc tế):
Ascorbic acid
Liều dùng:
100 mg/ml solution for injection
Tóm tắt sản phẩm:
Vitamin C Sopharma, 100mg/ml solution for injection - 2ml; - 5ml x 10
Số ủy quyền:
20020542
Ngày ủy quyền:
2011-03-21

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này