Vitamin C-mp 200

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Ascorbinsäure
Sẵn có từ:
Medphano Arzneimittel GmbH
INN (Tên quốc tế):
ascorbic acid
Dạng dược phẩm:
Filmtablette
Thành phần:
Ascorbinsäure 200.mg
Số ủy quyền:
e0c9017f641723eb156017330bbdc54f

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này