Vitamin-C-Lutschtabletten 500mg

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Ascorbinsäure
Sẵn có từ:
Lomapharm Rudolf Lohmann GmbH KG.
INN (Tên quốc tế):
ascorbic acid
Dạng dược phẩm:
Lutschtablette
Thành phần:
Ascorbinsäure 500.mg
Số ủy quyền:
e26acad254ffc5eb374a4674e7247d91

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này