Vitamin C 100mg/ml

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Ascorbinsäure
Sẵn có từ:
E. Denk o.H.G.
INN (Tên quốc tế):
ascorbic acid
Dạng dược phẩm:
Lösung
Thành phần:
Ascorbinsäure 100.mg
Số ủy quyền:
8c074d4308e464743574a589bc7f94e8

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này