Vitamin B12-ratiopharm N Injektionslösung

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Cyanocobalamin
Sẵn có từ:
ratiopharm GmbH
INN (Tên quốc tế):
cyanocobalamin
Dạng dược phẩm:
Injektionslösung
Thành phần:
Cyanocobalamin 0.1mg
Tình trạng ủy quyền:
gültig
Số ủy quyền:
6030774.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này