Vitamin-B Complex Injektion N

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Thiaminchloridhydrochlorid, Pyridoxinhydrochlorid
Sẵn có từ:
Delta Distribution GmbH & Co. KG [HIST]
INN (Tên quốc tế):
Thiamine chloride hydrochloride, pyridoxine hydrochloride
Dạng dược phẩm:
Injektionslösung
Thành phần:
Thiaminchloridhydrochlorid 50.mg; Pyridoxinhydrochlorid 50.mg
Số ủy quyền:
66603a7322ad2a813bc8cffeec83bd80

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này