VITAMIN A-POS

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Ölige Lösung von synthetischem Vitamin A 2500.I.E.
Sẵn có từ:
URSAPHARM Arzneimittel GmbH
Dạng dược phẩm:
Augensalbe
Số ủy quyền:
V662

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này