Vitamin A-Injeel forte

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Vitamin A (Pot.-Angaben), Vitamin A (Pot.-Angaben), Vitamin A (Pot.-Angaben), Vitamin A (Pot.-Angaben)
Sẵn có từ:
Biologische Heilmittel Heel GmbH
INN (Tên quốc tế):
Vitamin A (Pot.-Information), Vitamin A (Pot.-Information), Vitamin A (Pot.-Information), Vitamin A (Pot.-Information)
Dạng dược phẩm:
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Thành phần:
Vitamin A (Pot.-Angaben) 0.275ml; Vitamin A (Pot.-Angaben) 0.275ml; Vitamin A (Pot.-Angaben) 0.275ml; Vitamin A (Pot.-Angaben) 0.275ml
Số ủy quyền:
2a172fc428a7908781dd09f9d6bb09ca

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này