Vitamin A-Injeel Flüssige Verdünnung zur Injektion

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Vitamin A oleosum (Pot.-Angaben), Vitamin A oleosum (Pot.-Angaben), Vitamin A oleosum (Pot.-Angaben)
Sẵn có từ:
Biologische Heilmittel Heel GmbH
INN (Tên quốc tế):
Vitamin A oleosum (Pot.-Information), Vitamin A oleosum (Pot.-Information), Vitamin A oleosum (Pot.-Information)
Dạng dược phẩm:
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Thành phần:
Vitamin A oleosum (Pot.-Angaben) 0.367ml; Vitamin A oleosum (Pot.-Angaben) 0.367ml; Vitamin A oleosum (Pot.-Angaben) 0.367ml
Tình trạng ủy quyền:
gültig
Số ủy quyền:
21495.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này