Vital-Arthritis-Tee NN Arzneitee

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Schafgarbenkraut (Ph.Eur.), Hauhechelwurzel, Weidenrinde, Brennnesselkraut, Süßholzwurzel, Kakaosamenschalen
Sẵn có từ:
E.Hagen Naturheilmittel GmbH
INN (Tên quốc tế):
Yarrow Herb (Ph. Eur.), Hauhechel Root, Willow Bark, Nettle Herb, Licorice Root, Cocoa Seed Shells
Dạng dược phẩm:
Arzneitee
Thành phần:
Schafgarbenkraut (Ph.Eur.) 5.g; Hauhechelwurzel 5.g; Weidenrinde 30.g; Brennnesselkraut 5.g; Süßholzwurzel 0.X X X; Kakaosamenschalen 0.X X X
Tình trạng ủy quyền:
gültig
Số ủy quyền:
V419

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này