VITAKA

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Menadion-Natriumbisulfit
Sẵn có từ:
Hans-E.Lembcke
INN (Tên quốc tế):
Menadione Sodium Bisulfite
Dạng dược phẩm:
Tablette
Thành phần:
Menadion-Natriumbisulfit 10.mg
Số ủy quyền:
d2e21736726b63cdeee0d93c40c9b437

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này