VitaHealth ROBOVITES Kids' Cal+D3 Softgel

Malaysia - Tiếng Anh - NPRA (National Pharmaceutical Regulatory Agency, Bahagian Regulatori Farmasi Negara)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
CHOLECALCIFEROL; CALCIUM CITRATE
Sẵn có từ:
VITAHEALTH BIOTECH SDN BHD
INN (Tên quốc tế):
CHOLECALCIFEROL; CALCIUM CITRATE
Các đơn vị trong gói:
30capsule Capsules; 60capsule Capsules; 90capsule Capsules; 100capsule Capsules; 120capsule Capsules; 180capsule Capsules; 300ca
Sản xuất bởi:
Alpha Laboratories (NZ) Limited
Số ủy quyền:
MAL12025066NCR

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này