Vitacal Beutel

Thụy Sĩ - Tiếng Đức - Swissmedic (Swiss Agency for Therapeutic Products)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
calcium, cholecalciferolum
Sẵn có từ:
Pro Farma AG
Mã ATC:
A12AX
INN (Tên quốc tế):
calcium, cholecalciferolum
Dạng dược phẩm:
Beutel
Thành phần:
tricalcii phosphas 3.1 g Endwerte. calcium 1,2 g, cholecalciferolum 800 U. I., sind, saccharinum natricum, color.: E 110, excipiens ad granulatum.
Nhóm trị liệu:
Synthetik menschlichen
Khu trị liệu:
Calcium- und Vitamin D3-Präparat
Số ủy quyền:
55761
Ngày ủy quyền:
2001-09-25

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này