VITA Urtica Kapsel Weichkapsel

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
BrennnesselwurzeL, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser (%-Angaben)
Sẵn có từ:
Dr.B.Scheffler Nachf.GmbH & Co.KG
INN (Tên quốc tế):
Nettle root, TE with Ethanol/Ethanol-water (%)
Dạng dược phẩm:
Weichkapsel
Thành phần:
BrennnesselwurzeL, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser (%-Angaben) 240.mg
Tình trạng ủy quyền:
gültig
Số ủy quyền:
40856.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này