Vita Truw Kapsel

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Thiaminnitrat, Ascorbinsäure, Cholinhydrogentartrat (DAB), Cyanocobalamin, Folsäure-Hydrat, Riboflavin, getrocknetes Magnesiumsulfat, Racemisches Methionin, Nicotinamid, Pyridoxinhydrochlorid, Rutosid-Trihydrat, all-rac-alpha-Tocopherolacetat (Ph.Eur.), Colecalciferol, Retinolpalmitat, Dexpanthenol, Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat, Mangan(II)-sulfat 4 H<2>O, Cobalt(II)-sulfat 7 H<2>O, DL-Serin, Eisen(II)-sulfat 1 H<2>O, Calciumhydrogenphosphat
Sẵn có từ:
TRUW Arzneimittel GmbH
INN (Tên quốc tế):
Thiamine nitrate, ascorbic acid, choline hydrogen tartrate (DAB), Cyanocobalamin, folic acid-hydrate, Riboflavin, dried magnesium sulfate, Racemic methionine, nicotinamide, pyridoxine hydrochloride, Rutoside trihydrate, all-rac-alpha-tocopherol acetate (Ph. Eur.), Cholecalciferol, retinol palmitate, Panthenol, copper(II) sulfate pentahydrate, manganese(II) sulfate 4 H<2>O, Cobalt(II) sulfate 7 H<2>O, DL-serine, iron(II) sulfate 1 H<2>O, calcium hydrogen phosphate
Dạng dược phẩm:
Kapsel
Thành phần:
Thiaminnitrat 10.mg; Ascorbinsäure 30.mg; Cholinhydrogentartrat (DAB) 50.mg; Cyanocobalamin 0.0025mg; Folsäure-Hydrat 0.3mg; Riboflavin 5.mg; getrocknetes Magnesiumsulfat 2.mg; Racemisches Methionin 25.mg; Nicotinamid 20.mg; Pyridoxinhydrochlorid 3.mg; Rutosid-Trihydrat 10.mg; all-rac-alpha-Tocopherolacetat (Ph.Eur.) 5.mg; Colecalciferol 300.I.E.; Retinolpalmitat 5000.I.E.; Dexpanthenol 2.5mg; Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat 0.5mg; Mangan(II)-sulfat 4 H<2>O 0.2mg; Cobalt(II)-sulfat 7 H<2>O 0.08mg; DL-Serin 1.mg; Eisen(II)-sulfat 1 H<2>O 5.mg; Calciumhydrogenphosphat 100.mg
Tình trạng ủy quyền:
gültig
Số ủy quyền:
V774

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này