VITA Salicis Filmtablette

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Weidenrinde, ZE mit Wasser
Sẵn có từ:
KAPPA VITA GmbH
INN (Tên quốc tế):
Willow bark, ZE with water
Dạng dược phẩm:
Filmtablette
Thành phần:
Weidenrinde, ZE mit Wasser 779.3-857.mg
Số ủy quyền:
cddb696966dc423bb64814f09ff011c4

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này