VITA MATE

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Mateblätter, TE o.w.A.
Sẵn có từ:
Krüger GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
INN (Tên quốc tế):
Mate leaves, TE owA
Dạng dược phẩm:
Kapsel
Thành phần:
Mateblätter, TE o.w.A. 225.mg
Số ủy quyền:
b7677b3754ee42a5492ac1ebcba7cf07

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này