VITA Johanniskrautdragee

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Johanniskraut, TE mit Methanol/Methanol-Wasser (%-Angaben)
Sẵn có từ:
Swiss Caps GmbH
INN (Tên quốc tế):
St. John's Wort, TE with methanol / methanol-water (% data)
Dạng dược phẩm:
Dragees
Thành phần:
Johanniskraut, TE mit Methanol/Methanol-Wasser (%-Angaben) 150.mg
Số ủy quyền:
7dcb87d591ad753828817aabef6c6c12

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này