VITA Fenchel Tropfen Lösung

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Fenchel, ZE mit Wasser
Sẵn có từ:
Leo Spalda GmbH
INN (Tên quốc tế):
Fennel, ZE with water
Dạng dược phẩm:
Lösung
Thành phần:
Fenchel, ZE mit Wasser 3.02g
Tình trạng ủy quyền:
gültig
Số ủy quyền:
S1479

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này