VISO-IDRIL Augentropfen

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Borsäure, Kaliumiodid, Tyraminhydrochlorid, Phenylquecksilber(II)-dihydrogenborat
Sẵn có từ:
Hexal Aktiengesellschaft
INN (Tên quốc tế):
Boric acid, potassium iodide, tyramine hydro-chloride, phenyl mercury(II) dihydrogen borate
Dạng dược phẩm:
Augentropfen
Thành phần:
Borsäure 0.056g; Kaliumiodid 0.1g; Tyraminhydrochlorid 0.075g; Phenylquecksilber(II)-dihydrogenborat 0.1mg
Tình trạng ủy quyền:
gültig
Số ủy quyền:
V984

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này