Viskaldix retard Manteltabletten

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Clopamid, Pindolol
Sẵn có từ:
Novartis Pharma GmbH
INN (Tên quốc tế):
Clopamide, Pindolol
Dạng dược phẩm:
Manteltabletten
Thành phần:
Clopamid 5.mg; Pindolol 12.5mg
Tình trạng ủy quyền:
gültig
Số ủy quyền:
54.00.01

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này