Visiflor Genitalcreme Vaginalcreme

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Amphotericin B, Tetracyclin 3 H<2>O
Sẵn có từ:
Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA
INN (Tên quốc tế):
Amphotericin B, Tetracyclin 3 H<2>O
Dạng dược phẩm:
Vaginalcreme
Thành phần:
Amphotericin B 12.5mg; Tetracyclin 3 H<2>O 25.9mg
Tình trạng ủy quyền:
gültig
Số ủy quyền:
M1102

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này