Viscum compositum forte

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Viscum album (Pot.-Angaben), Viscum album (Pot.-Angaben), Viscum album (Pot.-Angaben), Viscum album (Pot.-Angaben), Hydrargyrum jodatum (Pot.-Angaben), 3',5'-Adenosinmonohydrogenphosphat (Pot.-Angaben)
Sẵn có từ:
Biologische Heilmittel Heel GmbH
INN (Tên quốc tế):
Viscum album (Pot.-Information), Viscum album (Pot.-Information), Viscum album (Pot.-Information), Viscum album (Pot.-Informatio
Dạng dược phẩm:
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Thành phần:
Viscum album (Pot.-Angaben) 0.022ml; Viscum album (Pot.-Angaben) 0.022ml; Viscum album (Pot.-Angaben) 0.022ml; Viscum album (Pot.-Angaben) 0.088ml; Hydrargyrum jodatum (Pot.-Angaben) 0.022ml; 3',5'-Adenosinmonohydrogenphosphat (Pot.-Angaben) 0.022ml
Số ủy quyền:
3eb6eb5e75f95a3657002309a5645705

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này