VISCUM ALBUM GEWACHSEN AUF QUERCUS ROBUR UT

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Viscum album (Pot.-Angaben)
Sẵn có từ:
Staufen-Pharma GmbH & Co.KG
INN (Tên quốc tế):
Viscum album (Pot. Details)
Dạng dược phẩm:
Urtinktur
Thành phần:
Viscum album (Pot.-Angaben) 1.0ml
Số ủy quyền:
49e6512bf01b7dcab9d14e364311516e

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này